Kvarnabo
byalag

Byalagets kontaktpersoner

Byalaget består av en styrelse, som väljs varje år. Söker du en specifik person att kontakta finner du förhoppningsvis det nedan.

Sara Hansson

Ordförande

0733-521433

hanssonsara@telia.com

 

Övriga medlemmar i styrelsen:

 

Anders Strand – Vice ordförande

Vanja Helgesson – Ledamot

Vakans – Ledamot

Britt-Marie Alm – Kassör

Jessica Sannestål – Sekreterare

Lisa Lundbladh – Suppleant

Vakans – Suppleant

Vakans – Suppleant