Kvarnabo
byalag

Vem serverar idag?

Kvarnabokiosken drivs av byalaget och dess medlemmar. Under sommarveckorna ges här möjligheten att svalka sig med en glass eller dylikt mellan klockan 17.00-20.00. När sommaren närmar sig lägger vi ut ett schema över vilka som står i kiosken. Önskar ni hjälpa till och ta ett pass i kiosken kontakta någon av oss i byalagets styrelse.